Landvikfolk forteller

En viktig oppgave for Landvik Historielag er å ta vare på minner og opplevelser som Landvikfolk har hatt. Båndopptageren har vært et viktig redskap her. Nå kan alle klikke seg inn og høre disse opptakene på vår heimeside. Opptakene er nummerert etter kasettene og er ikke kronologisk. Kobl til en høitaler for å få best lyd.

Noen av opptakene er også tekstet. Se helt nederst. 

01 Kristian Risbruna 

02 Borghild Austland    

03 Birgit Torp

04 Olav Ø. Beisland

06 Salve Helleland

07 Salve Hørte

08+09 Nils Toskardal 1975

10 Åsulv Lonebu

11 Terje Grøsle

12 Abraham Viken

13 Leif Skiftenes

14 Håkon Olsen

15 Tora Hellerslien

16 Peder Rynningen

17 Per Hardeberg

18-19 A  Torjus Stalleland

19B Jens Nærebø

20 Marius Stormoen

21 A1 Gerda Øya Olson

22 A – B1 Nils Andersen Støle

22 B2  Gusta Andersen Støle

25  Aanon Midstue

26  Ole G. Hundland

27  Ommund A. Beisland

28  Terje Bakken

29  Hartvig Henriksen

30  Toralf Gurebo

31 Gudrun Igland   

32 Andreas Havstad 

33 Aslak Grøsle

38 Ida Marie Sandkleiv

39 A1 Radio Grimstad 

39 A3 Radio Grimstad om Formannskapsprotokoller 

39 B1 Radio Grimstad om «Liv i Landvik»  

39 B2 Radio Grimstad om Fotoregistrering  

39 B3 Radio Grimstad om Skoleprotokoller  

40 Radio Grimstad om «Navn i Landvik».  

42 A Olav Stuestøl om «Navn i Landvik».  

42 B  «Navn i Landvik».  

43 A «Navn i Landvik».  

44 A  «Navn i Landvik»

44 B  «Navn i Landvik».  

45 A  «Navn i Landvik».  

45 B  «Liv i Landvik».  

46 A  Birgit Torp.   

46 B  Magne Sandkleiva.  

47 Hanne Igland Tobiassen   

48 Magne Sandkleiva   

49  Halvard Tjøntveit   

51  John (Aanensen) Kristensen   

52  John (Aanensen) Kristensen   

53  Kasper Mikkelsen   

54  Hans Birkenes   

55  Gerda Olsen   

56 Johan Beisland   

57 Odd Nærebø   

58 Nils Kristiansen   

60 Nils Kristiansen   

61  Nils Kristiansen   

62  Nils Kristiansen   

63  Thomas Svennevig   

64-65  Båtbygging på Skiftenes   

66 – 67   Elias Møretrø   

68  Elisabeth Skjelsvig   

69  Nere Magne Kiland   

70  Johanna Jamvold og datter   

71 A1  Om Torjus Hanssen   

71 A2  Om Torjus Hanssen   

71 A3  Om Torjus Hanssen   

71 A4  Om Torjus Hanssen   

72  Minnefest for Torjus Hanssen   

73  Fra Roresanden   

74   St. Hans fest på Roresanden 

76   Nils Toskardal 1973  

77  Henrik Ruhaven   

78   Gunnhild Vegen   

79   Om Kristian Stalleland    

Samtaler omsatt til tekst:

01 Kristian Risbruna   Avskrift, Kassett nr 01 – Kristian Risbruna

02  Borghild Austland   Avskrift,Kassett nr 02 – Borghild Austland

03   Birgit Torp   Avskrift,Kassett nr 03 – Birgit Torp

04  Olav Ø. Beisland   Avskrift,Kassett nr 04 – Olav Ø. Beisland

06  Salve Helleland   Avskrift,Kassett nr 06 – Salve Helleland

07  Salve Hørte   Avskrift,Kassett nr 07 – Salve Hørte

19  Jens Nærebø   Avskrift,Kassett nr 19 side 2 Jens Nærebø

20  Marius Stormoen   Avskrift,Kassett nr 20 – Marius Stormoen

25  Aanon Midstu   Avskrift,Kassett nr 25 – Aanon Midstu

26  Ole G. Hundland   Avskrift,Kassett nr 26 – Ole G Hundland

27  Ommund Beisland   Avskrift,Kassett nr 27 – Ommund A. Beisland

28  Terje Bakken   Avskrift,Kassett nr 28 – Terje Bakken