Publikasjoner

LANDVIK – BYGDA VÅR   v/flere forfattere .                 kr 250

Boka forteller Landviks historie fra de eldste tider til i dag, beregnet for bruk i skolen.

VANDRING UT  v/flere forfattere.                                          kr 450

Ny bok med CD som inneholder navneliste på 1300 personer som har reist fra Landvik.

DSC_0007

DSC_0024

DSC_0025

DSC_0026DSC_0027

LANDVIK HISTORIE    av Johan Tveite      Gards- og slektshistorie for Landvik            BIND   I: Gard og Grend           BIND II: Ætt og Odel 

Se digital versjon nederst på sida!

Utsolgt

NAMN I LANDVIK  av  Olav Stuestøl            Kartverk med ca 5500 stedsnavn kr.150,-
SKOLELIV I LANDVIK Landvik skolehistorie av Olav Stuestøl kr.100,-
LANDVIKMÅLET. Eit norsk Skagerrakmål           av Arne Torp kr.100,-
TORJUS HANSSEN –          En høvding og en tjener           Et 150-års minne. Temahefte           av Johannes Havstad og Knut Møretrø kr. 80,-
VESTLANDSKE HOVEDVEI           v/ Roald Hanssen
GLIMT I EI GLYTTE – Dikt og  prosa            av Kåre Bjørlykke Utsolgt
BONDE OG MENNESKE,  KNUT  HAMSUN            Temahefte. Flere forfattere. kr.150,-
MIDT I VÅR VERDEN LANDVIK KIRKE 175 ÅR           Astrid Stuestøl Sandkjær kr.275,-
…med sol over skogkledte lier…           SKOG OG SKOGBRUKSHISTORIE I LANDVIK Redaktør Knut Storerud
kr.300,-
GULL I STRUPEN OG SØLV I  JORDA           Reddals syngende bønder Redaktør Knut Lunden
kr.150,-
VANDRING UT      Emigrasjon fra Landvik 1840 – 1960   Redaksjonskomité: Anne Møretrø, Anna Igland Bendixen, Peder Grøsle og Knut Storerud.

LIV I LANDVIK  Årsheftene, enkeltvis 1985 – 2012, ( 1984 og 1990 utsolgt)    

 kr 450,-
  Liv i Landvik, Bind I            (innbundet 1984-1988) Utsolgt
  Liv i Landvik, Bind II          (innbundet 198-1993)                                                 kr 550
  Liv i Landvik, Bind III           (innbundet 1994-1998)  kr 550
 Liv i Landvik, Bind IV       (innbundet 1999-2003)                                       kr 550
Liv i Landvik, Bind V         (innbundet 2004 – 2008)IMENES SKYTTERLAG – EN FULLTREFFER !           av Johannes Havstad            275 sider           Utgitt av Imenes skytterlag 1996           Temabok i serien LIV I LANDVIK.

NASJONALBIBLIOTEKETS INTERNETT SIDE. En skattkiste med stoff om Landvik.

Skriv i Google: Nasjonalbiblioteket.

Du får opp nettsida til Nasjonalbiblioteket

I «SØK» feltet skriv: Landvik.

Det kommer da opp totalt 470 sider med skrifter og bøker som omhandler Landvik. Ikke alle skrifter har med Landvik kommune å gjøre siden også andre steder og personer i landet er kalt Landvik. Men mange av bøkene utgitt av Landvik Historielag er der. For eksempel:

På side 1: Klikk på boka:  Gard og grend.

Her kan du bla fra side til side, men den har også den store fordel at du kan søke på spesielle personer og steder og få det opp på et blunk på riktig side merket med et gult felt over navnet.

JOHAN TVEITE: GARDS OG SLEKTHISTORIE FOR LANDVIK. er også skannet inn av Helge Aslaksen fra  Søgne, men ikke søkbar på navn.

Landvik bind I – Gard og grend

Landvik bind II – Ætt og odel

REVISJON AV MATRIKKELEN, LANDVIK 1864. Avskrift ved Olav Stuestøl.

Revisjon av matrikkelen Landvik 1864 

STENSVAND: LANDVIK, DEL 2. Avskrift ved Olav Stuestøl.

Stensvand Landvik – del 2