Aktiviteter og informasjon

Gamle bilder fra Landvik

Historielaget samarbeider med Agderbilder om å legge ut gamle bilder på Internett. Så langt er det lagt ut over 500 bilder, stort sett portretter med navn. Klikk på linken under for å se om du finner slekt og kjente.

https://agderbilder.agderfk.no/fotoweb/archives/5025-Landvik-Historielag/

Lensmann Brøndums sjelemantall fra 1792

Vedlegg til artikkel i årets Liv i Landvik. Her ligger en komplett oversikt over alle gårdene i Landvik i 1792, med innehaver, husholdning og hva som ble dyrket. Artikkelen er skrevet av Johannes Schrøder Havstad.

Lensm. Brøndums sjelemanntall. Landvik 1792. Avskrift og transkripsjon JSH 2020

Landvikfolk forteller.

Klikk inn oppe til høyre på siden og hør over 80 opptak hvor Landvikfolk forteller. En skattkiste av minner!

Gi en gave til Historielaget og få skattefritak

Skatteytere kan kreve fradrag på pengegaver fra kr 500 opp til kr 50 000.

Bruk Landvik Historielags kontonummer: 2949 31 57238. Giverens personnummer må noteres på meldingsfeltet. Dersom gaven gis før 15. desember kommer fradraget  automatisk i neste års skatteoppgjør.

Grasrotandelen

Mange husker Landvik historielag når de tipper eller spiller på hest. Det gir en god inntekt for historielaget.

Kulturhistoria bind II

Dette er en oppfølger fra år 1050, der bind I stopper, og fram til reformasjonen. Bind II ventes ferdig til sommeren 2021. Historiker Sveinung Boye er forfatter på full tid.

Internettsida: Nasjonalbiblioteket. En skattkiste for informasjon om Landvik.

Skriv i «Google»: nasjonalbiblioteket. Klikk på: «Søk» og skriv: landvik. Det kommer opp et vell av informasjon inkludert stedsnavn og personnavn «landvik» fra andre steder i landet. Mange av bøkene og skriftene fra Landvik historielag  ligger inne her og er søkbare på navn.

Norsk etnologisk gransking

Ingangsportal for muntlig historie og personlige minner:

https://norskfolkemuseum.no/NEG

Landviksoga av Johan Tveite

Bind I: Gard og grend

Bind II: Ætt og odel

Har lenge vært utsolgt, men kan nå leses på internett. Landvik historielag gir stor takk til Helge Aslaksen fra Søgne som har skannet den inn. Se under: PUBLIKASJONER.

Se nye digitaliserte avskrifter under: PUBLIKASJONER:

REVISJON AV MATRIKKELEN, LANDVIK, 1864. Avskrift ved Olaf Stuestøl.

STENSVAND: LANDVIK, DEL 2. Avskrift ved Olaf Stuestøl.

  Bilder fra turer:

2019

Tur på Hamsuns skogsveier, Nørholmen. Turleder Øyvind Gulbrandsen.  120 vandrere.

Rast ved Langtjenn hvor Hamsun planla å bygge sin kårbolig.

 

Tur til Hegdekjær. Johan Benad Ugland viser museet. 60 vandrere.

Skipper Stefan serverer

 

 

 

 

2018

Tur til Tjoreneset og Strandfjorden med 70 deltagere.

Tellef Høgevold orienterer ved Sørli.

Skotteviga ved Strandfjorden.

 

 

 

 

 

2017

Tur til Nørholmen

Anders Terkelsen, Åse Gunnhild Duesund og Anne Marit Inntjore forteller.

120 vandrere var med på tur til Nørholmen. Her ved Haneto gård

Tur til Inntjore med 50 deltakere

Johan Inntjore og Helge Gundersen forteller om St.Hans feiring på Inntjorknatten

Rast på Inntjore skole.
Olav Repstad og Helge Gundersen mimrer om skoledager for 72 år siden.

 

 

 

 

 

2016

Tur i regnvær til nedlagte sagbruk og buplasser ved Hundlandsvannet.

Filligtveit sag ved Hundlandsvanner er snart bare et minne

Fillingtveit sag ved Hundlandsvannet er snart bare et minne

Hundland sag ved Stigselva er borte men sagmesterens hus er feriebolig

Hundland sag ved Stigselva er borte men sagmesterens hus er feriebolig

 

 

 

 

Ryvingen er en holme av kalkstein

Med Kystlagets båt «Østerøy» til Herøya

Ivar Jansen er turleder på Herøya

Ivar Jansen er turleder på Herøya

 

 

  Tur til Rislåknuden

På Risdalsheia med Rislåknuden i det fjerne

På Risdalsheia med Rislåknuden i det fjerne

Rislåknuden med vidt utsyn til alle kanter.

Rislåknuden med vidt utsyn til alle kanter.

 

 

 

 

 

 Tur til Dobbedalsheia

Etter en 150 m oppstigning fra Birkedal er en oppe på Dobbedalsheia

Etter en 150 m oppstigning fra Birkedal er en oppe på Dobbedalsheia

Ruggesteinen er et skjeldent naturminne og grensemerke mellom Grimstad, Herefoss og Birkenes.

Ruggesteinen er et sjeldent naturminne og grensemerke mellom Grimstad, Herefoss og Birkenes.

 

 

 

 

 

2015

Lørdag 30. september hadde historielaget tur til Bjørkos. Det var yrende liv med 90 deltagere. Familien Torp serverte ferske brødskiver rett fra bakerovnen.

DSCF4839

Terje Sandkjær forteller.

DSCF4840

Kristian Hørte forteller om kull-miler og transport til Bjørkos og videre til Froland Verk.

 

 

 

 

 

2014

Tur til Berli («Farmen»)

Demonstrasjon av fløting

Demonstrasjon av fløting

Kristian Hørte sender stokkene ned tømmer-renna

Kristian Hørte sender stokkene ned tømmer-renna

 

 

 

DSCF4604

Målet nærmer seg. Berli gård ligger vakkert til på andre siden av Berli vatnet.

Eieren av gården, Karl Vagnsnes, mentorer Terje og Astri Sandkjær fortalte om gården og innspillingen av "Farmen".

Eieren av gården, Karl Vagnsnes, mentorer Terje og Astri Sandkjær fortalte om gården og innspillingen av «Farmen».

 

 

 

 

 

Bilder fra turer i 2013

Kopi av DSCF4431

Tur til Inntjore. Helge Gundersen er turleder.

DSCF4440 - Kopi

Martinius Inntjore forteller om den gamle husmannsplassen på Slettene.

DSCF4517 - Kopi

Tur til Bjorøya. På toppen av Kompassrøysa.

DSCF4522 - Kopi

Roald Hanssen var turleder.

.

 

 

 

Minner fra tidligere år.

Elise Berggren Nilsen var på tur med pappa Trond Nilsen og bestefar Harald Nilsen da hun fant kvernsteinen. Kvernsteinen lå gjemt under en stor stein ved stien opp til bygdeborgen på Klamreheia. Kvernsteinen er sannsynligvis fra eldre jernalder, mellom 500 år  før Kristus til 550 år etter. Bilder fra «Grimstad Adressetidende».

Kvernstein 1_0001Kvernstein 2

Tur til Klamreheia høsten 2012

Tur til bygdeborgen på Klamreheia høsten 2012

Tur til Hisåsen våren 2012

Tur til Hisåsen våren 2012