Styret

Styremedlemmer 2020-21

Leder: Terje Sandkjær

Styremedlemmer: Olav Inge Sandnes, Marit Terkelsen, Per Løland Våje og Ove Bach

Varamedlemmer:  Sølvi Larsen Braathu og  Kristin Skodde Hansen

Valgnemda: Åse Skarpeteig og Vidar Søyland

Revisorer: Arne Kristian Skiftenes og Nils Martin Olsbu

Kontakt:

Terje Sandkjær, mobil: 98 80 55 42, e-post: tesandkj@online.no