Styret

Styremedlemmer i 2018

Leder:           Olav Inge Sandnes

Styremedl.:  Terje Sandkjær, Marit Terkelsen,  Leif Beisland,  Øyvind Gulbrandsen.

Varamedl.:  Sølvi Larsen Braathu,  Ove Bach.

Valgnemda:  Åse Skarpeteig og Vidar Søyland.

Revisorer: Anne Møretrø og Nils Martin Olsbu.

Kontakt:

Terje Sandkjær, mob: 98 80 55 42, e-post: tesandkj@online.no