Styret

Styremedlemmer 2022-23

Leder: Geir Åsen

Styremedlemmer: Olav Inge Sandnes, Per Løland Våje, Kristin Skodde Hansen og Torhild Jåvold

Varamedlemmer:  Sølvi Larsen Braathu og Ove Bach

Valgnemda: Åse Skarpeteig og Jan Oddbjørn Bakke

Revisorer: Arne Kristian Skiftenes og Nils Martin Olsbu

Kontakt:

Geir Åsen

e-post: preholding@gmail.com