Styret

Styremedlemmer 2021-22

Leder: Geir Åsen

Styremedlemmer: Olav Inge Sandnes, Per Løland Våje, Kristin Skodde Hansen og Torhild Jåvold

Varamedlemmer:  Sølvi Larsen Braathu og Ove Bach

Valgnemda: Åse Skarpeteig og Vidar Søyland

Revisorer: Arne Kristian Skiftenes og Nils Martin Olsbu

Kontakt:

Geir Åsen,  e-post: preholding@gmail.com